Interactive tree of Zsigmond Klein

Regina Klein 18971898
Eva Klein 19281944
Zikmund Klein 19291944
Abraham Klein 19361944
Lipot Klein 18991944
Johànna Hàni Josovic 19001944
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Kalman Klein 19001985
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Miksa Klein 19031982
Leona Rosenbaum 1906
Izrael Klein 19051944
Tomas Kohn 19341944
Eva Klein 19062001
Mikulas Kohn 19071984
Izabela Klein 19071944
Lazar Klein 19111928
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Menhard Klein 19122005
Erika Weiser 19161988
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Margit Klein 19162005
Frank Popovitz 19171956
Zsigmond Klein 18711918
Sura Feiga Veisz 18761944
Izrael Klein 1830
Eszter Kacz 18401928
Chaim Kacz
Minde Bercovics
Dovid Veisz 1930
Chaja Stern 1930