Interactive tree of Eva Klein

Tomas Kohn 19341944
Eva Klein 19062001
Mikulas Kohn 19071984
Zsigmond Klein 18711918
Sura Feiga Veisz 18761944
Izrael Klein 1830
Eszter Kacz 18401928
Chaim Kacz
Minde Bercovics
Dovid Veisz 1930
Chaja Stern 1930
Adolf Kohn 18831944
Berta Rapaport 18891944
Mano Kohn
Zali Klein
Gedajló Rapaport
Mindja Berkovics